AleksisMed

-agencija za kućnu negu starih lica na teritoriji Beograda i okoline, posvećena pružanju kvalitetnih, prilagođenih zdravstvenih i socijalnih usluga koje starijima olakšavaju život u sopstvenom domu i poznatom okruženju.

Aleksis Med kucna nega starih lica u Beogradu
Ukoliko Vam je potrebna pouzdana, profesionalna i pristupačna usluga koja će zadovoljiti potrebe Vaših najmilijih, mi smo tu da Vam pomognemo.

AleksisMed

nudi fleksibilne usluge koje se mogu prilagoditi Vašim potrebama i budžetu. Možete izabrati koliko često i koliko dugo želite da koristite usluge kućne nege, kao i koje usluge su Vam potrebne. Takođe, možete biti sigurni da ćete dobiti kvalitetnu uslugu koja je u skladu sa standardima i propisima koji važe u oblasti kućne nege starih lica.

Za deteljnije informacije o našim uslugama pozovite :

KONTAKT TELEFON

Kako izabrati pravu agenciju za kućnu negu starih lica?

Kućna nega starih lica je usluga koja podrazumeva pružanje medicinske i socijalne pomoći starim licima u njihovom domu.

Ova usluga ima mnoge prednosti, kao što su:


🔸Omogućava starim licima da ostanu u svom poznatom okruženju i da zadrže svoju nezavisnost i dostojanstvoSmanjuje rizik od infekcija i komplikacija koje mogu nastati u institucijama za smeštaj starih lica

🔸Pruža individualni i personalizovani pristup svakom klijentu, uzimajući u obzir njegove potrebe, želje i navike

🔸Olakšava teret porodice i prijatelja koji se brinu o starim licima, pružajući im podršku i savetovanje

Međutim, kako izabrati pravu agenciju za kućnu negu starih lica koja će pružiti kvalitetnu i profesionalnu uslugu? Na šta treba obratiti pažnju prilikom odabira agencije? Evo nekih saveta koji Vam mogu pomoći:

🔸Proverite da li agencija ima licencu i akreditaciju za obavljanje ove vrste usluge. Ovo je važno jer pokazuje da agencija ispunjava određene standarde kvaliteta i bezbednosti.

🔸Proverite da li agencija ima dovoljno i kvalifikovano osoblje koje će se brinuti o Vašim starim roditeljima. Ovo je važno jer pokazuje da agencija ima dobru organizaciju i raspodelu posla, kao i da brine o edukaciji i motivaciji svojih zaposlenih.

🔸Proverite da li agencija nudi različite vrste usluga koje odgovaraju potrebama Vaših starih roditelja. Ovo je važno jer pokazuje da agencija ima fleksibilnost i prilagodljivost, kao i da poštuje individualnost i specifičnost svakog klijenta.

🔸Proverite da li agencija ima dobru reputaciju i preporuke od drugih klijenata koji su koristili njene usluge. Ovo je važno jer pokazuje da agencija ima zadovoljne klijente koji su spremni da podele svoje iskustvo i mišljenje o njoj.

Zašto je kućna nega starijih lica bolja od domova za stare?

Kada se suočimo sa situacijom da naši stari roditelji više nisu u stanju da se sami brinu o sebi, često se pitamo šta je najbolje rešenje za njih. Da li ih smestiti u dom za stare ili im obezbediti kućnu negu? Ovo nije lak izbor, jer podrazumeva mnoge faktore, kao što su finansije, zdravlje, emocionalna povezanost i slično. Međutim, u ovom tekstu ćemo Vam pokazati zašto je kućna nega starijih lica bolja od domova za stare, kako za njih, tako i za Vas.

Kućna nega starijih lica podrazumeva pružanje medicinske i socijalne pomoći starim licima u njihovom domu. Ova usluga ima mnoge prednosti u odnosu na domove za stare, kao što su:

🔸Poštovanje individualnosti i dostojanstva starih lica. Kućna nega omogućava starim licima da ostanu u svom poznatom okruženju, gde se osećaju sigurno i udobno. Oni mogu da zadrže svoju nezavisnost i svoje navike, kao i da imaju kontakt sa svojom porodicom, prijateljima i komšijama. Takođe, oni mogu da biraju kada i kako će primati uslugu, u skladu sa svojim potrebama i željama. U domovima za stare, naprotiv, stara lica moraju da se prilagode novom okruženju, novim pravilima i novim ljudima, što može biti veoma stresno i traumatično za njih. Oni gube svoju individualnost i dostojanstvo, jer moraju da dele prostor, hranu, odeću i opremu sa drugim korisnicima.

🔸Smanjenje rizika od infekcija i komplikacija. Kućna nega omogućava starim licima da izbegnu izloženost raznim bakterijama, virusima i gljivicama koje mogu biti prisutne u domovima za stare. Ove infekcije mogu biti veoma opasne po zdravlje starih lica, jer mogu izazvati upale pluća, urinarnih puteva, kože i drugih organa. Takođe, kućna nega omogućava starim licima da izbegnu moguće komplikacije koje mogu nastati usled nedostatka adekvatne nege u domovima za stare, kao što su dekubitus (rane od ležanja), padovi, povrede, dehidracija i slično.

🔸Pružanje kvalitetne i profesionalne usluge. Kućna nega omogućava starim licima da dobiju kvalitetnu i profesionalnu uslugu od strane obrazovanog i iskusnog osoblja koje se brine o njima. Ovo osoblje ima licencu i akreditaciju za obavljanje ove vrste usluge, kao i osiguranje koje pokriva moguće štete ili nezgode koje mogu nastati tokom pružanja usluge. Ovo osoblje prati zdravstveno stanje starih lica, obavlja medicinske procedure, daje terapiju i lekove, sprečava dekubitus i druge komplikacije, obavlja kućne poslove, priprema hranu, prati u šetnji i druge aktivnosti. Ovo osoblje takođe pruža psihičku i emocionalnu podršku starih lica, razgovara sa njima, sluša ih i uvažava ih. U domovima za stare, naprotiv, stara lica često ne dobijaju adekvatnu i profesionalnu uslugu, jer je osoblje nedovoljno i nekvalifikovano, preopterećeno i demotivisano. Ovo osoblje često nema licencu ni osiguranje za obavljanje ove vrste usluge, niti prati zdravstveno stanje starih lica, niti obavlja medicinske procedure, niti daje terapiju i lekove, niti sprečava dekubitus i druge komplikacije, niti obavlja kućne poslove, niti priprema hranu, niti prati u šetnji i druge aktivnosti. Ovo osoblje takođe ne pruža psihičku i emocionalnu podršku starih lica, ne razgovara sa njima, ne sluša ih i ne uvažava ih.

🔸Olakšanje tereta porodice i prijatelja. Kućna nega omogućava porodici i prijateljima starih lica da se osećaju mirno i sigurno, jer znaju da su njihovi stari roditelji dobro zbrinuti i negovani. Oni mogu da posete svoje stare roditelje kad god žele, da provedu kvalitetno vreme sa njima, da im pruže ljubav i pažnju. Takođe, oni mogu da dobiju podršku i savetovanje od strane osoblja koje se brine o njihovim starim roditeljima, kao i da se edukuju o načinima kako da im pomognu. U domovima za stare, naprotiv, porodica i prijatelji starih lica često se osećaju krivo i tužno, jer su morali da odvoje svoje stare roditelje od sebe i da ih smeste u nepoznato okruženje. Oni mogu da posete svoje stare roditelje samo u određenim terminima, da provedu ograničeno vreme sa njima, da im ne mogu pružiti dovoljno ljubavi i pažnje. Takođe, oni ne dobijaju podršku ni savetovanje od strane osoblja koje se brine o njihovim starim roditeljima, niti se edukuju o načinima kako da im pomognu.

O nama

Naša agencija ima dugogodišnje iskustvo u pružanju usluga socijalne zaštite i zdravstvenih usluga koje potvrđuju brojni zadovoljni korisnici i njihove porodice. Naša agencija je takođe sarađivala sa različitim donatorskim organizacijama, jedinicama lokalne samouprave i drugim institucijama na realizaciji projekata koji su imali za cilj unapređenje usluga zdravstvene i socijalne zaštite u našoj zemlji. Naša agencija je tu da Vam olakša život i pruži Vam podršku koja Vam je potrebna. Naša misija je da pružimo potpunu zbrinutost starijim osobama, kao i svima drugima kojima je pomoć potrebna, u okviru njihovog porodičnog okruženja i doma. Naš tim čine iskusni i stručni saradnici iz oblasti socijalnog rada, psihologije, specijalne pedagogije, radne terapije, fizioterapije, nutricionizma, medicinske nege i gerontodomaćinstva. Svi naši saradnici poseduju akreditovane i međunarodno priznate sertifikate za obavljanje svoje delatnosti.

Licenca i Sertifikat

Agencija AleksisMed je registrovana i licencirana u skladu sa Zakonom o socijalnoj zaštiti i ispunjava sve propisane uslove i standarde za pružanje kvalitetnih usluga u oblasti socijalne zaštite, kućne nege i zdravstvene zaštite starijim, bolesnim i svim drugim osobama kojima je potrebna podrška u svakodnevnom životu.

Telefon:
+381 61 600 80 84

Mail:
mail@aleksismed.rs

Matični broj:
66557928

PIB:
113074582

QR kod Aleksis Med agencije za brigu i negu starih lica, kucna nega

All Rights Reserved by aleksismed.rs
Design & Development by tciez.